web analytics

Als je niks doet, doe je ook niks fout

RAAD VOOR DE JOURNALISTIEK HOUDT WEER DE BOOT AF

door Pamela Hemelrijk
Alweer eentje die van de Raad voor de Journalistiek de kous op zijn kop krijgt, hoewel hij een principiële kwestie aan de orde stelt, namelijk misleidende voorlichting. De Amsterdamse psychiater Freek Polak is niet ontvankelijk verklaard in zijn klacht tegen het NOS-Journaal, omdat hij “geen belanghebbende” is. Sinds wanneer, o Raad voor Journalistiek, hebben wij tv-kijkers en krantenlezers “geen belang” meer bij een eerlijke en onbevooroordeelde berichtgeving? Zou U ons dat eens uit willen leggen?


Polak had bezwaar gemaakt tegen een reportage over drugsoverlast in Zuidlimburg, waarin uitsluitend de opvattingen van politie en justitie aan bod kwamen. “Een gemiste kans”, schreef Polak aan Hans Laroes, “om nu eens bij uitzondering een evenwichtig verhaal over de drugsproblematiek te houden, en daartoe ook organisaties aan het woord te laten die het huidige beleid, ook al is het democratisch tot stand gekomen, niet alleen onwerkzaam noemen, maar zelfs uitermate schadelijk”.
(Polak is zelf cannabis-liefhebber en tevens bestuurslid van zo’n organisatie, namelijk de Stichting Drugsbeleid. Hij is dus eigenlijk in drie opzichten belanghebbend: als tv-kijker, als hasj-roker, en als vertegenwoordiger van een erkende organisatie die het heersende drugsbeleid bekritiseert. Maar dat maakt hem in de ogen van de Raad voor de Journalistiek blijkbaar nog steeds niet belanghebbend genoeg.)
Het antwoord waarmee Polak door Laroes werd afgescheept was veelzeggend : “U snijd (spelfout van Laroes, red.) een thema aan dat wij niet kunnen oplossen, namelijk de fundamenteel verschillende manieren waarop er tegen de drugsproblematiek kan worden aangekeken. Het is de overheid die uiteindelijk de koers bepaalt, wat daar ook van zij.”
Laroes geeft dus toe dat er verschillende opvattingen leven over de drugsproblematiek, maar hij vindt het niet de taak van het Journaal om over deze verschillen te berichten. Want het is de overheid die de koers bepaalt, en daar houdt hij zich aan.
Laroes verklaart hier doodleuk dat de overheid de koers van het NOS Journaal bepaalt! En hij schaamt zich niet eens!
Polak voelde zich door de denigrerende antwoorden op zijn emails dermate geschoffeerd dat hij het hogerop zocht, en de Raad voor de Journalistiek inschakelde. Wist Polak veel dat het bij de Raad voor de Journalistiek hetzelfde laken een pak is als bij het NOS Journaal. Want zijn klacht over wijze waarop hij door Laroes is afgescheept is ongegrond verklaard. En zijn klacht over de tendentieuze reportage wordt niet in behandeling genomen.
En zo ziet de RvdJ keer op keer kans om zich te onttrekken aan een oordeel over het grootste manco van de hedendaagse journalistiek: namelijk haar slaafse geheul met de machthebbers, de schaamteloze volksverlakkerij die daarvan het gevolg is, en de vraag of de kijkers en lezers dat zomaar over hun kant moeten laten gaan. De tactiek van de RvdJ doet me denken aan het aloude officieuze motto van het Algemeen Nederlands Persbureau: “Als je niks doet, doe je ook niks fout”.
Kan dat met de overheid collaborerende schertstribunaal asjeblieft worden opgeheven?

Print Friendly, PDF & Email
Share