web analytics

Alles aan Wouter Bos is fake, alles!

bospapa.jpg

ARTIKEL AANGEPAST OP LAST VAN ADVOCAAT VAN BAKAS

Huwelijk van Wouter Bos is een duivelse maskerade * Bos had relatie met ambtenaar *

Op 15 oktober 2006 schreef deze website dit artikel over Wouter Bos, zijn seksuele geaardheid en de mogelijke politieke implicaties. Een jaar geleden werd uw webmaster gemaild en gebeld door een bron die vertelde over ‘explosieve informatie’ te beschikken over Wouter Bos in het kader van voornoemd artikel. Hij wilde deze informatie vanwege de ‘extreme gevoeligheid’ alleen per post aan de webmaster doen toekomen. Hij gaf de bron vervolgens een postadres op in Vientiane, Laos. De webmaster trof na een dag of tien vervolgens de volgende melding aan.

Geachte heer Kat,

[verwijderd op last van advocaat Bakas]

De webmaster hield deze informatie meer dan een jaar in file, maar de trigger om nu aan de slag te gaan met de seksuele geaardheid van Wouter Bos is de laffe dolkstoot die hij uitdeelde aan zijn ‘Europese lijsttrekker’ Thijs Berman. Wouter Bos is zo fout…. uw webmaster ziet het als zijn journalistieke plicht ons volk af te helpen van deze charlatan, deze in en in vuige bedrieger en toneelspeler die ons land zo mogelijk nog meer schade heeft toegebracht dan de door hem zo bewonderde Joop ‘spreiding van kennis, macht en inkomen’ den Uyl. Maar wacht is even… uw webmaster is toch journalist? Het gaat toch om feiten, niet om propaganda en stemmingmakerij, hoe nobel op zichzelf ook? Exact! We hebben namelijk nog wel wat meer materiaal verzameld over Wilde Wouter en zijn seksueke strapatsen die -we zeggen het nog maar even ten overvloede- op zichzelf niet interessant zijn, maar journalistiek en politiek zeer belangwekkend zijn omdat ze Wouter niet alleen neerzetten als een bedrieger, maar ook als een chantabele liability net als Joris Demmink!

De eerste link bij dit stuk spreekt over consternatie op de redactie van weekblad Elsevier waar informatie zou zijn binnengekomen over de ‘seksuele chanteerbaarheid’ van Wouter Bos. Het ging om een concrete, harde tip die de informatie over xxx enige geloofwaardigheid geeft. Thans meldt politiek redacteur Syp Wynia het volgende: “Elsevier publiceerde – ik dacht begin september 2001, Bos had zich net kandidaat gesteld voor het PvdA-leiderschap – een portret van Bos waarin een anonieme PvdA-insider aan het woord komt die schat dat de (veronderstelde) homoseksualiteit van Bos (althans het verborgen houden daarvan) hem op enig moment parten zou kunnen spelen. Van enige xxx-link weet ik niets (wat op zich niets zegt).” De passage in het betreffende cover-verhaal (van Carla Joosten) van Elsevier luidde aldus:

Homoseksualiteit

Bos woont samen met een vriendin, maar al jaren wordt geroddeld over zijn vermeende homoseksualiteit. In eigen kring is Bos al eens te verstaan gegeven dat zijn ‘verbloemde homoseksualiteit’ weleens zijn achilleshiel zou kunnen zijn in de strijd om het partijleiderschap. Niet de homoseksualiteit zou dan het probleem vormen (denk aan Pim Fortuyn), maar het feit dat Bos niet eerlijk is, zou hem in de ogen van de kiezer onbetrouwbaar maken. Fortuyn zag trouwens in Bos een politiek talent – al noemde hij hem liever ‘lekker ding’- en wilde hem graag inlijven in zijn kabinet.

Peter Rehwinkel: ‘Ik vind het flauw om steeds over die homoseksualiteit te beginnen, dat hoor ik al zo vaak. Laten we hem op zijn woord geloven. Als hij zegt dat hij geen homo is dan is hij dat niet. Ik ben het wel, en ik zou het leuk vinden als hij het was, dan hadden we een homoseksuele partijleider! Nu scoort het CDA met Joop Wijn als homo-staatssecretaris.’ In het programma Business Class van Harry Mens (‘Ik moet dit van Pim vragen’) ontkende Bos homo te zijn.

Het is natuurlijk een enorme schande voor de Nederlandse journalistiek dat niemand op dit spoor is doorgegaan.  Temeer daar er reeds in 2002 toen het artikel verscheen expliciet werd gezinspeeld om het gevaar van chantage, op ‘oneerlijkheid’ van Bos en diens ‘onbetrouwbaarheid’, precies de eigenschappen die zijn politieke loopbaan hebben vernietigd! Maar ja, PCM, he? Zie we nu de gigantische gevaren en de dramatische effecten van corrupte en partijdige journalistiek? Zien we nu hoe zelfs de ‘PvdA-media’ zoals Volkskrant en NRC hun ‘eigen partij’ naar de ondergang voeren door hun journalistieke plicht te verzaken en een corrupte bedrieger als Wouter Bos te gaan lopen steunen en propaganderen? Wouter Bos had al tien keer kunnen en moeten worden afgeschoten als de journalistiek zijn werk had gedaan!

hammerstein.jpgMaar er is meer. Advocaat Oscar Hammerstein heeft ooit verteld dat Bos tot vlak voor zijn huwelijk een relatie onderhield met een ambtenaar op een ministerie. Hammerstein kende die gozer en heeft hem nog eens aangeschoten in de kantine van het betreffende ministerie om hem te vragen of hij zijn Wouter deze ‘dolkstoot in de rug’ (het fake-huwelijk om politieke redenen, MK) ooit zou kunnen vergeven. Hammerstein beschreef toen hoe deze man ‘de kantine uitrende alsof de duivel hem op de hielen zat’.

Print Friendly, PDF & Email
Share