web analytics

Aleid: “Topambtenaar KAN niet in opspraak zijn!”

wolfsen.jpgOveral in den lande worden de messen geslepen om de ‘censuurburgemeerster’ Aleid Wolfsen van Utrecht (ook wel de ‘referendumburgemeester’ genoemd) weg te krijgen. Dus dragen wij van Klokkenluideronline ook ons steentje bij! En natuurlijk spelen we dat over de band van de affaire-Demmink. Want welk rechtschapen kamerlid van de PvdA stond medio 2007 vooraan om voor de camera te roepen dat ‘een topambtenaar niet in opspraak KAN zijn’ en dat Joris Demmink dus eigenlijk maar moest worden geschorst? Juist… onze eigen Aleid, de oplage-vernietiger uit Utrecht! Later bleek dat Wolfsen en Demmink elkaar kennen en zelfs samen aanwezig waren bij een feestje van het aartsbisdom Utrecht in de lokake kathedraal. Overigens: Wolfsen is een oud-rechter. Zijn houding ten opzichte van de pers en de vrijheid van meningsuiting doet sterk denken aan die van Hans Westenberg, de ’toprechter’ die uw webmaster heeft gedagvaard wegens hem onwelgevallige publiciteit.

Print Friendly, PDF & Email
Share