web analytics

Alea iacta: het bewijs tegen M. Lippens

lippens.jpgDe auteur van het binnenkort in Belgie te verschijnen boek Dutroux, the cover-up (“John Stevens”, echte naam bekend bij de webmaster) begint zijn uiteenzetting over het bewijs tegen Maurice Lippens –hij wijdt een apart hoofdstuk aan Maurice en Leopold Lippens- aldus: Now, when I first went through the (X)-files, I was on the lookout for anything that might somehow constitute proof of Regina’s (Regina Louf, alias ‘X1’) testimony. I shared the view, expressed by certain investigators, that if ten percent of her claims were proved to be true, then it would be enough to bring down the state of Belgium. There is one part of her testimony, however, which immediately drew my attention. It is her descriptions of the activities of two brothers, who both formed part of the same pedophile ring. This stood out because it is so unusual for brothers to operate in this way. What made this testimony of Regina so compelling is that other witnesses also denounced the same two brothers. Finally, independently from the X’s, a series of anonymous letters and phone calls were made denouncing the brothers.

De verklaring van Regina Louf (X1)

X1 was aged 10 when she became pregnant for the first time
When the contractions began her grandmother telephoned
The brothers LIPPENS, VANDENBOEYNANTS and the Commisioner-Adjunct of Knokke arrived. DE BONVOISIN and VANDERELST arrived later

One of the LIPPENS pushed her onto the bed and held up her arms
The other brother puts his fingers into her vagina then into her mouth and rapes her
The commissioner maker her perform oral sex on him

VANDENBOEYNANTS sodomises her
VANDERELST holds a knife to her throat while DE BONVOISIN rapes her
When she faints because of the contractions, VANDERELST and DE BONVOISIN cut her to keep her awake

VANDERELST cuts the inside of her thighs and DE BONVOISIN kneed her
VANDERELST masturbates her with the handle of his knife
She has to masturbate while VANDERELST takes photo’s
LIPPENS rapes her with a razor blade

During the actual birth DE BONVOISIN beat her
Immediately after the birth X1 has been raped and sodomised. Her daughter disappeared sis weeks later.

(bron: PV 117.154 d.d. 13-10-1996; verklaring van X1)

De verklaringen van X2, een functionaris van de Belgische recherche

Orgies in the villa’s of Knokke around the golf course
The villa’s have been designated
Equally in the villa of LIPPENS Maurice

Orgies with under age girls in hotel CROMWELL in KNOKKE; present: DELVOIE – KAREL –X2- LIPPENS –VAN GELUWE (court of appeal of Brussels) – Etienne DAVIGNON.

The girls knew where to go and with whom
LIPPENS hits the girls

(bronnen: PV 116.799 d.d. 06-11-1996 en PV 117.535 d.d. 19-11-1996)

chimaykasteel.jpgDeze getuige legde ook een verklaring af over ‘jachtpartijen’ op kinderen die plaats vonden rond een kasteel te Chimay in de Belgische Ardennen:

The events in Chimay. She went 5-6 times. In an immense wood… She was forced to go. She was never a [visual] witness of whatever was done. Participated: the most violent of the group in Knokke, among them the LIPPENS brothers.
In Chimay she heard shouting and gunfire… It was around the
Castle of Chimay. The wood is surrounded by a wall. Those were screams of children of maybe 10 years. She thinks there were 4-5 children. The screams stop all of a sudden… The participants had all been in Knokke and in Eindhoven. She never saw the children.
The screams were horrible and indescribable. Levy was very nervous as if he would not want to be there… It happens one afternoon… first half ’88… On departure the screams were not strong, rather screams of pains than the much stronger screams during some seconds and stop clean.

(bron: PV 151.004, d.d. 27-03-1997)

Ook X4 zou via een omweg de Lippens-broers hebben genoemd.

Annemie Bulte, Douglas De Coninck and Marie-Jeanne Van Heeswyck, ‘The X-Dossiers’, p. 327: Hearing after hearing the boundaries are pushed further. Extreme torture, rape scenes, murders of babies under the eye of men in black hoods. Pretty soon in the investigation the names of politicians O. [almost certainly a member of the LIPPENS family] and E. [should be Paul Vanden Boeynants] are named as ‘regular customers’. Those have been pointed out by X1 and X3 in the mean time as child killers.

Voor een algemene overzichts-studie naar de achtergrond, de betrouwbaarheid en de geloofwaardigheid van de X-getuigen zij verwezen naar het boek De X-dossiers, Wat Belgie Niet Mocht Weten Over de Zaak-Dutroux door Annemie Bulte, Douglas de Coninck en Marie-Jeanne van Heeswijck en de website www.isgp.eu, Beyond the Dutroux Affair.

De verklaring van Chantal Storme

Deze klasgenote van Regina Louf werd veelvuldig misbruikt in het ‘bordeel’ te Knokke van Regina’s grootmoeder. Op 15 januari 1998 bevestigt zij –onder eigen naam, dus niet als X-getuige- de verklaring van Regina over ondermeer de Lippens-broers waarbij zij zich met name Leopold kan herinneren: ze noemt de huidige burgemeester van Knokke tegenover de rechercheurs (PV 150.707 d.d. 18 maart 1998) een vrai porc. (bronnen: ondermeer Kleintje Muurkrant, Adel Verplicht 15 juni 2004 en Dutroux, the cover-up door “John Stevens”, pag. 157)

De vier anonieme brieven

Eind 1996, begin 1997 kreeg Justitie vier anonieme brieven in handen die zeer incriminered zijn voor de Lippens-broers en de verklaringen van de X’en voor een belangrijk deel bevestigen. De brieven zijn in de files genummerd met de codes 100.229 10/01/97 HASTIR 210 BAG T493, FILE BR 37.66 112360/96, 116.353 07/11/1996 PIRARD 105 BAG en 100.230 211 BAG T493. Een van deze brieven is in pdf. gepubliceerd door Kleintje Muurkrant (Adel Verplicht 34, 14 september 2006). Hieronder enkele belangrijke citaten uit de brieven en opmerkingen uit het dossier over de brieven:

The LIPPENS have had destroyed for millions (Bfr) paedophile images.

LEOPOLD has been implicated in a case of scatology, but arranged for the investigation to be suspended. His brother paid off the plaintiffs. Without the LIPPENS thousands of children would have been saved.

The letter accuses the LIPPENS brothers of being paedophiles and having extensive powers concerning the Brugres jucidiary and the press (case covered up, no case to answer)

The writer of the letter is scared of being recognized by the LIPPENS

It is a question of two anonymous letters denouncing MAURICE and LEOPOLD LIPPENS of sessions with children; 6-8 children of 12-14 years per session. They choose among the proposed children. Each session takes place in a different place in THE NETHERLANDS. They arrive wearing masks and barets. There is vaginal penetration, sodomisation, oral sex, also among the children themselves. They also go to Spain in SEVILLE, departing from the Netherlands or Luxembourg, using false names.

The LIPPENS are very influential and very rich.

If they undergo a psychiatric investigation, they will crack

They are being blackmailed by two extortionists and they are paying up

They are also sadists.

These letters describe similar events to those denounced by X1

Een anoniem telefoontje

Rond dezelfde tijd werd justitie gebeld, een verslag van het telefoontje zit in het dossier onder nummer 117.112 22/11/96 BAG. Er is nooit sprake van geweest dan de beller een van de X-getuigen zou zijn. Uit de notitie:

Restaurant KLEIN AMSTREDAM ran in KNOKKE by WILLEMS and his wife. Some murders have been committed there. No investigation. Police commissioner protected by LIPPENS. Points in common with the declarations of X1 which talk of murders in which LIPPENS is involved. This information has not been followed.

De Spanish Connection

Reeds ter sprake kwam dat de Lippens-broers regelmatig naar Spanje (Sevilla) zouden vliegen (ondermeer via Nederland) om zich daar ook te bezondigen aan sex met minderjarigen. Deze website ontving hierover nog de volgende aanvullende informatie: bij de zogeheten ‘Comite’s Blanche’s’ –die kindermisbruik bestrijden- is door een inwoner van Brugge van wie de naam bij de webmaster bekend is melding gemaakt van feesten met jonge kinderen op Ibiza waar Lippens land bezitten. Deze inwoner verkreeg de informatie van de vriend van zijn zuster (naam bekend bij de webmaster) die op Ibiza woont en werkt en door Lippens was uitgenodigd op een feestje waar oudere heren en jonge kinderen aanwezig waren. Leopld Lippens heeft ooit toegegeven in Sevilla zes dagen in de cel te hebben doorgebracht. (bron: het boek Noblesse Oblige van Jan van den Berghe; ook op Kleintje Muurkrant is deze Spaanse connectie uitgebreid en onbestreden aan de orde gekomen).

Indirect bewijs

Kleintje Muurkrant

Veel van bovenstaande informatie is zoals we hebben gezien gepubliceerd door Kleintje Muurkrant in de serie Adel Verplicht vanaf 29 maart 2004. Desalniettemin hebben de Lippens-broers nooit rechtsmaatregelen genomen tegen deze website die kan gelden als de ‘basis-bron’ voor alle beschuldigingen in andere media. Deze media –Party, HetVrijeVolk.com en klokkenluideronline.is- werden door Lippens en Fortis wel aangepakt en hebben hun stukken over Maurice Lippens en pedofilie gerectificeerd. Dat er nooit rechtsmaatregelen zijn genomen tegen Kleintje Muurkrant is een aanwijzing voor de juistheid van de op die site geuite beschuldigingen. Niet te begrijpen is waarom wel in het geweer is gekomen tegen de drie ‘secundaire’ media.

Waarheidsvinding tegengewerkt

Op alle manieren denkbaar is de waarheidsvinding naar de betrokkenheid van hoogwaardigheidsbekleders bij de pedofielen-netwerken door ‘de macht’ onmogelijk gemaakt en gefrustreerd. Rond de 30 belangrijke getuigen verloren het leven op voor de waarheidsvinding cruciale momenten. Hierover verscheen het boek Dode Getuigen, Dertig Mensen die Niet Zullen Spreken op het Proces-Dutroux van de hand van Douglas de Coninck. De Brusselse psycholoog Marc Reisinger vat dit (Livre Regina, 1998) als volgt samen: Een onderzoek dat om bedrieglijke redenen wordt stopgezet. Onderzoekers die zonder reden ontslagen worden. De pers die gemanipuleerd wordt. Dit alles doet vermoeden dat het onderzoek naar X1 in de doofpot gestopt werd. Om welke redenen? De namen van de mensen die Regina Louf in haar getuigenis vermeldt, geven een antwoord op die vraag: het gaat om politiek, industrieel en financieel hooggeplaatste mensen, mensen die als ongenaakbaar worden aanzien en die in staat zijn gigantische verdedigingsmechanismen op touw te zetten. Dat de waarheidsvinding naar de betrokkenheid van hooggeplaatsten bij de pedo-netwerken wordt geblokkeerd –iets wat we trouwens in vele landen zien waaronder ook Nederland- is een aanwijzing voor de juistheid van de beschuldigingen.

Print Friendly, PDF & Email
Share