web analytics

ALBAYRAK: IK ONTVING MOORDENAAR

yaziciogluOnder Joris Demmink ligt de rode loper bij Justitie uit voor moordenaars en coupplegers * Met spoed duidelijkheid gewenst over de politieke agenda van Albayrak * Werkt zij in opdracht van fascistische reactionaire Turkse krachten? * Ministerie wordt van alle kanten gechanteerd en onder druk gezet

STAATSSECRETARIS ERKENT ONTMOETING MET MOORDENAAR YAZICIOGLU SCHRIFTELIJK AAN JOURNALIST

Nebahat Albayrak, de staatssecretaris van Justitie, heeft in het najaar van 2008 op het Ministerie van Justitie een onderhoud gehad met een veroordeelde Turkse (massa)moordenaar en voormalig leider van de fascistische Grijze Wolven. De man in kwestie, een familielid en/of dorpsgenoot van Albayrak,  is Muhsin Yazicioglu; hij kwam op 25 maart om het leven bij een helikoptercrash die waarschijnlijk in werkelijkheid een aanslag was. Hier backgrounds met beelden. Deze website berichtte reeds eerder over deze kwestie maar nieuw is de informatie dat deze Yazicioglu een moordenaar was met medeplichtigheid aan de gruwelijke moord op negen linkse studenten in 1978, the (aanklikken onder de 18 verboden) Bahcelievler massacre.  Mede hierom en om zijn betrokkenheid bij de reactionaire staatsgreep in Turkije van 12 september 1980 heeft hij meer dan zeven jaar in de gevangenis gezeten. Hier backgrounds. Yazocioglu werd door Albayrak op het Ministerie ontvangen, zo melden bronnen, en sprak met haar over Baybasin met als doel haar onder druk te zetten de Koerd in de gevangenis te houden, dit in weerwil van het officiele Turkse streven hem naar Turkije te laten terugkeren.  De bizarre ontmoeting is recent explicitiet door Albayrak toegegeven in een officiele brief aan

albayrak3onderzoeksjournalist Ton Biesemaat die binnenkort met een boek komt over ondermeer de zaak-Demmink. Eerder probeerde Biesemaat eveneens via een WOB-procedure een bevestiging te krijgen van een ontmoeting tussen Albayrak en de Turkse onderzoeksjournalist Burhan Kazmali tijdens een werkbezoek aan Turkije waarbij die laatste haar het complete ‘Turkse pedofielen-dossier’ over Joris Demmink ter hand zou hebben gesteld. Deze ontmoeting werd ontkend. Alarmerend en bizar is dat de spectaculaire dood van Yazicioglu in direct verband lijkt te staan met zijn geheime bezoek aan de staatsecreatris-met-het-dubbele-paspoort: bij thuiskomst in Turkije sprak hij over zijn ontmoeting met Albayrak met de Turkse journalist Mahmut Adanir. Deze stuurde, naar nu aan het licht is gekomen, diverse emails aan Albayrak om om opheldering te bevestiging te vragen van deze ontmoeting. Enkele dagen na zijn ontboezeming aan Adanir en de betreffende publicatie kwam Yazicioglu om het leven.

Hiermee lijkt het wel zeker dat Albayrak een geheime agenda heeft (wij omschreven haar eerder als de nieuwe Mata Hari) albayrak2en wordt aangestuurd vanuit Turkije, niet door de Turkse staat -dat zou al erg genoeg zijn en in vroeger tijden reden voor standrechtelijke executie- maar door reactionaire en fascistoide krachten in het land die ook door de huidige regering te vuur en te zwaard worden bestreden! De Koerd Baybasin speelt een sleutelrol in deze strijd vooral omdat hij reeds vanaf de jaren 80 campagne voert tegen de misdaden van de Turkse fascisten en Grijze Wolven, met name heroine-handel. Vooral hierom hebben deze krachten er veel belang bij dat Baybasin de rest van zijn leven zal doorbrengen in een Nederlandse gevangenis.  Zoals bekend werd Nederland door deze krachten gechanteerd met pedofiel materiaal over Joris Demmink; in ruil voor het onder het tapijt houden van het pedofielen-dossier diende Nederland Baybasin definitief uit te schakelen. Dat gebeurde via een schijnproces met vervalst bewijsmateriaal. In 2002 werd Baybasin veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.  De recente ontmoeting tussen Albayrak en Yazicioglu geeft aan dat deze chantage tot op de dag van vandaag voortduurt. Echter, omdat de huidige Turkse regering steeds meer haast krijgt en urgentie voelt (in verband met het Koerdische probleem) de kwestie-Baybasin op te lossen, is het ministerie terecht gekomen in een verscheurende catch 22-situatie.   Geven ze toe aan de druk vanuit Ankara komen de Demmink-dossiers in de openbaarheid, maar het langer negeren van de wensen van de Turkse regering is ook geen optie meer. Deze website beschikt over meer bewijzen van een explosief toenemende spanning tussen Den Haag en Ankara.

Aldus lijkt te zijn gekozen voor het opruimen van Demmink via de ‘bonnetjes-truc’ en NRC Handelsblad.

nezaalbayrakNebahat Albayrak is een zombie-bewindspersoon die volledig lijkt te worden aangestuurd. Ze maakt een ‘geprogrammeerde indruk’ en is nog nooit betrapt op iets spontaans of op een mening. Onlangs wilde ze zelfs kamervragen beantwoorden nog voordat deze gesteld waren. De situatie in haar prive-leven is nog raadselachtiger dan die van Mata Hari maar nog alarmerender is de media-blackout rond haar persoon. Haar zus Neza Albayrak (foto) werkte ook ooit op het Ministerie van Justitie, schoptenurtenalbayrak het tot wethouder in Dordrecht en is getrouwd met een Turkse beroepsmilitair [rang niet bekend]. Een nicht, Nurten Albayrak, (foto)  is directeur van het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. Ook zij wordt volledig afgeschermd voor de media. Nurten kan er persoonlijk voor zorgen dat infiltranten en criminelen vanuit Turkije in ons land geen strobreed in de weg wordt gelegd, indien nodig met de hulp van Nebahat.

Een werkhypothese: na de succesvolle en bewezen chantage van Nederland door de Turkse fascisten met het Demmink-pedofielen dossier in de zaak-Baybasin is de chantage steeds verder gegaan en heeft er thans toe geleid dat op sleutelposities in ons land spionnen zitten. Via onze positieve discriminatie en allochtonen-voorkeursbeleid werden deze spionnen op een gouden schild naar hun topposities gedragen. Wij sluiten zelfs niet uit dat het allemaal nog een stap verder gaat en het pro-allochtonenbeleid niet is ingegeven door de oprechte wens ze een plaats te geven in alle niveau’s van ons landsbestuur, maar een pseudo-politieke motivering moet vormen voor het buigen voor chantage met porno-dossiers van Demmink en andere hoge Nederlandse ambtenaren. Een centrale rol wordt hierbij gespeeld door het Koninklijk Huis dat Demmink tot op de dag van vandaag de hand boven het hoofd houdt. Maar daarover later meer. Kunt u het nog aan allemaal?

Aanvulling

In snel tempo bereikt ons aanvullende informatie over Yazicioglu die de ontmoeting met Albayrak extra alarmerend maken. Zo blijkt hij in de genoemde moordpartij op de linkse studenten in 1978 te hebben samengewerkt met Abdullah Catli die om het leven kwam in het Susurluk-incident (1996) samen met ondermeer de plaatsvervangend hoofdcommissaris van de politie van Istanbul. In het blad Crimelink (no. 1, 2009) wordt Catli omschreven als ‘drugssmokkelaar, moordmakelaar en internationaal gesignaleerd door interpol’. In dezelde groep Grijze Wolven is ook Mehmet Ali Agca te vinden die in 1981 een aanslag pleegde op de Paus.

Print Friendly, PDF & Email
Share