web analytics

Agenda 2009: Demmink, Westenberg, pillen

agenda.jpegZoals beloofd met enige vertraging wegens een korte vakantie (mountainbiken in Zuid-Limburg) de agenda-2009 van deze website, voor zover in deze chaotische tijden althans sprake kan zijn van een ‘journalistieke agenda’. 2009 wordt het ‘jaar van de klokkenluider’ en dat belooft voor deze website veel vuurwerk. Wat gaan we doen? Primo: we gaan Joris Demmink opknopen. De schuld van deze pedofiele kinderverkrachter staat wat ons betreft vast en thans is het een pure principezaak geworden om de man voor de rechter te krijgen. We hebben nog vele pijlen op onze boog. Daar zijn:

*het dossier-Demmink 2 dat nog niet is uitgeput en meer bewijsmateriaal bevat
*er komt een dossier-Demmink 3 aan over de gebeurtenissen in het voorjaar en de zomer van 2007 met een opvallende rol voor een documentaireprogramma ‘van naam en faam’
*er komen nieuwe Demmink-filmpjes waarin meer ‘hoogwaardigheidsbekleders’ en ‘kwaliteitsmedia‘ zullen worden geconfronteerd met de delicten van de justitie-topman
*er is een documentaire in de maak over de zaak-Demmink die zal worden aangeboden aan regionale en buitenlandse zendgemachtigden
*er komt een vierde aangifte tegen Demmink nadat de eerste (die van Frank L.) en de tweede (die van Baybasin) door justitie zijn ‘geneutraliseerd’. Dat betekent dat er binnenkort twee ‘actieve’ aangiftes op tafel liggen van (Turkse) slachtoffers van het seksmonster. De wijze waarop het OM deze aangiftes gaat ‘behandelen’ zal weer vele sappige Demmink-stukken gaan opleveren.

En dan hebben we nog een opvallende en spectaculaire actie in voorbereiding waarvoor we ook jullie hulp nodig hebben.

*De webmaster is van plan een verzoek te doen aan Harm Brouwer, de hoogste man van het OM, om vervolging tegen hem in te stellen wegens laster tegen Demmink. Het kan niet zo zijn dat iemand in dit land de hoogste man van justitie jaar in jaar uit kan blijven beschuldigen van de meest weerzinwekkende delicten zonder dat daar enige reactie op volgt. De lezers van deze site alsmede de leden van de Demmink-Hyves zouden deze oproep aan het OM moeten ondersteunen met eigen verzoeken zodat het OM wordt bedolven onder de ‘vervolg-Kat-verzoeken’. Binnenkort zal de tekst van het verzoek op deze site en op de Hyves te lezen zijn. Iedereen kan deze tekst dan via copy-paste naar het OM mailen. Heeft uw webmaster dan soms geen recht op repressie door de sterke arm van de wet als hij deze overtreedt? Verdient hij het niet net als iedere andere burger te worden aangepakt als hij keurige hoogwaardigheidsbekleders van naam en faam in diskrediet brengt door hun reputatie te besmeuren en te vernietigen? Natuurlijk verdient hij dat! Kat voor de rechter!

westenberg2.jpgKat voor de rechter? Kat staat al voor de rechter, nog wel als wederpartij van een rechter! Ja, waarde lezers, de zaak-Westenberg waarin uw webmaster in 2004 door de vice-president van de Haagse rechtbank werd gedagvaard wegens -inderdaad, daar gaan we weer- smaad en laster gaat binnenkort de hoger beroepsfase in. Zoals u wellicht weet won uw webmaster glansrijk in eerste aanleg. Lees via deze link (en onderliggende links) de details over deze absurde rechtsgang waarbij een aspect toch wel in extreme mate opvalt:

Hoe is het mogelijk dat deze rechter Westenberg Kat aanpakt via een civiele bodemprocedure die nu al rond de 150.000 Euro heeft gekost op grond van enkele woorden die door niemand als krenkend of lasterlijk worden gezien (behalve door Westenberg zelf) terwijl Joris Demmink maar niet in beweging wil komen zelfs niet als hij jaar in jaar uit word weggezet als criminele kinderverkrachter? Zou dat heel misschien wellicht eventueel -qua hypothese dan- een subtiele aanwijzing -verder gaan we niet!- kunnen zijn van een mogelijke zweem van schuld aan de kant van de Justite-SG?

Hoe dat ook zij, we gaan de ontwikkelingen in de Westenberg-zaak op deze site natuurlijk ook weer volgen.  Wat deze zaak natuurlijk extra spannend maakt is dat ‘de Staat’ via Hans Westenberg wellicht zal proberen af te rekenen met uw webmaster, met andere woorden: dat de zaak-Westenberg in feite een soort ‘verstek-proces’ gaat vormen voor de zaak-Demmink. Hier zijn we natuurlijk zeer alert op. We kunnen u wel vast verklappen dat de Staat in de zaak-Westenberg dermate verdacht opereert, dat er alle aanleiding is het ergste te vrezen. Er is nu bijvoorbeeld ruzie over de vraag welk Hof deze zaak moet gaan behandelen nadat de Staat de zaak via hilarische trucages -wellicht hierover later meer!- van het Hof Den Haag naar het Hof Amsterdam heeft willen overhevelen.

Well, er is zo veel werk aan de winkel, we worden al half gek als we er aan denken…  Als er nog tijd over schiet willen we ook graag de serie Het Farmaceutisch Complot weer opnemen omdat de misdaden van de farmaceutische industrie in onze ogen de meest alarmerende zijn uit de geschiedenis… We hebben weer leuke -of liever, schokkende- nieuwe informatie gekregen over de wijze waarop de pillendraaiers de mensheid vergiftigen en vermoorden vanuit pure geldzucht. Voor 2009: lieve lezers, slik geen pillen!
Tot nader!

Print Friendly, PDF & Email
Share