web analytics

AFM is totaal corrupt, dichtspijkeren die tent!

kistafm.jpegIn een eerder artikel over de AFM op deze site werd beschreven hoe twee topmannen van deze ’toezichthouder’ zelf tegen de lamp liepen wegens handel met voorkennis en verboden transacties. Een van deze ’topmannen’ was nota bene ooit bestuurder van de AFM, Anne Willem Kist. Hoe bedenk je het! Deze Kist (zie foto) zou eigenlijk achter de tralies hebben behoren te verdwijnen, maar zo werkt dat in Nederland niet, al moest er in dit geval wel een hele rigoreuze noodgreep worden toegepast om de corrupte bestuurder van de haak te halen! Het OM liet Kist met rust -alhoewel hij ‘in beginsel’ wel strafbaar gehandeld had- op basis van een besteld onderzoeksrapport van Hendrik Jan Biemond, advocaat bij Allen & Overy. Nu heette Allen & Overy tot 2000 Loeff Claeys Verbeke en daar was Biemond van 1994 tot 1997 een kantoorgenoot van Kist. Detailtje, we gaan hier niet lopen zeiken! Ook geen enkele betekenis heeft het dat in de schimmige Commissie Kapitaalmarkt van de AFM -hierover later meer!- twee mensen zitten die aan Allen & Overy verbonden zijn: Mick den Boogert en Gerard van Solinge. We laten het geheel en al aan uw beoordelingsvermogen over, waarde lezer, welke ‘schoonheidsprijs’ u in petto heeft voor de wijze waarop de frauderende en stiekium handelende ’toezichthouder’ vrijuit kon gaan, op naar de volgende ‘uitdaging’! Maar laten we, nu we het er toch over hebben, eens goed kijken naar de mensen die bepalen wat er bij de AFM gebeurt. Nee, dan hebben we het niet over de kotsende corpsbal Hoogervorst, maar over de mensen die echt inhoudelijk met het ’toezicht’ op onze kapitaalmarkten bezig zijn.

jaapwinter21.jpegDan komt eerst de Raad van Toezicht in beeld.  Daar zorgt prof. A. Bindenga RA ervoor dat de grote accountantsorganisaties KPMG, Deloitte, Ernst & Young en PricewaterhouseCoopers die ook ‘onder controle’ staan van de AFM geen strobreed in de weg wordt gelegd bij het bedriegen van de markt (vooral Deloitte is daar erg handig in!) en het vullen van de eigen zakken. Hij is niet voor niets voorzitter geweest van de Raad van Bestuur van Ernst & Young en ook nog eens voorzitter van het NIVRA, de club die de belangen van de vier voornoemde powerhouses dient veilig te stellen (iets wat steeds moeilijker wordt) ten koste van de kleine accountants en de aandeelhouders. We zagen reeds in de vorige aflevering van deze serie dat de AFM de big four schaamteloos voortrekt ten koste van de andere accountantsorganisaties, met dank dus aan ’toezichthouder’ Bindenga! Naast Bindenga aan de toezicht-tafel zit -waar komen we hem niet tegen?- Jaap Winter van De Brauw Blackstone Westbroek, het kantoor dat zowat de hele AEX bedient en speciaal Fortis. Mocht de AFM het al ooit in de kop halen iets te ondernemen tegen een client van De Brauw, say Fortis, -al is het natuurlijk uitgesloten dat een bank met zo’n reputatie over de schreef zou kunnen gaan- dan zorgt onze Jaap (foto) er met voortvarendheid voor dat deze plannen als de wiede weerga naar het archief worden afgevoerd, ongeveer met dezelfde urgentie als waarmee Biemond recent zijn oud-kantoorgenoot Kist ‘vrijpleitte’. Tot zover de Raad van Advies, waar de belangen van ING en Philips trouwens worden bewaakt door de voormalige topmannen Kemna en Baan.

Het echte werk, het paradijs der belangenverstrengelingen, vinden we in de eerder genoemde schimmige Commissie Kapitaalmarkt die volgens de AFM zelf zo’n beetje het hele ’toezichtbeleid’ bepaald en al helemaal aan de knoppen zit als er sprake is van het opleggen van maatregelen. In deze commissie is de hele top-advocatuur present: M. den Boogert (adviseur van Allen & Overy), Sjoerd Eisma (partner De Brauw Blackstone Westbroek voor als Jaap Winter verhinderd is), Jean Frijns die sinds kort voor een tonnetje op de payroll staat bij NautaDutilh, Joost Italianer, partner van NautaDutilh (voor als Frijns niet kan), Gerard van Solinge (partner van Allen & Overy, ja, het is een kwestie van op zeker spelen!). Het aardige is nu dat al deze advocaten de uren die ze besteden aan deze Commissie Kapitaalmarkten gewoon in rekening kunnen brengen bij hun beursgenoteerde clienten wiens belangen ze in het hol van de toezichthouder zelf kunnen vertegenwoordigen! Het lijkt me een aardig experiment dit allemaal eens over a beer uit te leggen aan iemand van de SEC in de VS. Zullen wel meerdere biertjes moeten worden! Maar hiermee is de koek, of liever het bier, nog niet op, want naast de hele Nederlandse advocatuurlijke elite zijn ook de grootste onder toezicht staande ondernemingen zelf afgevaardigd! Cor Herkstroter bijvoorbeeld dient er als voorzitter van de RvC van DSM voor te zorgen dat de AFM zich koest houdt in Limburg.

bakkertnt.jpegVriend Peter Bakker is zelfs CEO van AEX-fonds TNT. Dan is er nog ene dr. F. Cremers die als lid RvC de belangen bewaakt van Unibail Rodamco, Fugro en Vopak. Jonkheer van Tets tenslotte moet ervoor zogen dat er ‘niets mis gaat’ met Arcadis waar bij voorzitter is van de RvC. We hebben het dus over vier AEX-fondsen die direct zijn vertegenwoordigd in het hart van de instantie die toezicht op hen dient te houden: DSM, TNT, Unibail Rodamco en Fugro. Uit de AMX zijn Vopak en Arcadis vertegenwoordigd. Ongetwijfeld worden ook deze bestuurders betaald voor hun lidmaatschap van deze Commissie zodat ze ook nog eens de eigen beurs kunnen spekken met het voorkomen dat de wettelijke toezichthouder optreedt tegen de ondernemingen door wie ze ook weer worden betaald! In die bar in Manhattan waar ik dit allemaal probeer uit te leggen aan die medewerker van de SEC is het bier al lang op. Maakt niet uit, want mijn Amerikaanse vriend was reeds lang in total shock de tent uit gerend!

Print Friendly, PDF & Email
Share