web analytics

Affaire-Demmink: spoor Netwerk loopt dood

zeeman.jpgVan: micha kat [mailto:[email protected]]
Verzonden: dinsdag 2 september 2008 10:23
Aan: EN Netwerk Bureauredactie
Onderwerp: vragen aan hoofdredactie over Joris Demmink

Geachte hoofdredactie,

In 1998 heeft Netwerk twee geruchtmakende uitzendingen gemaakt over een onderzoek naar handel in kinderen vanuit Oost-Europa, het zogeheten HIK-onderzoek van de Rotterdamse recheche. De reportages staan op naam van Martin Froberg en Roelf van Til en weden gepresenteerd door Aart Zeeman.

In deze uitzendingen kwam de betrokkenheid bij de kinder-import aan de orde van een topambtenaar van Justitie ‘Joris’. Nooit is officieel vastgesteld dat hier gaat om Joris Demmink, de Secretaris-Generaal, al is er, met name door mij, veel onderzoek gedaan dat deze conclusie welhaast zeker maakt. Ondermeer Bas Haan, oud-redacteur van Netwerk, heeft mij dit letterlijk gezegd. Echter, mede vanuit Justitie is er ‘contra-informatie’ in de wereld gebracht dat deze ‘Joris’ niet bij Justitie zou werken, maar bij VWS. Mijn bevindingen leren echter dat er bij VWS geen topambtenaar werkzaam is geweest met de naam ‘Joris’.

Zeer binnenkort neemt het Amsterdamse Hof een beslissing over stafrechterlijke vervolging van Joris Demmink tegen wie veel meer materiaal over zedendelicten beschikbaar is dan dat uit de genoemde Netwerk-uitzendingen. Toch is het van groot belang dat wordt vastgesteld dat de ‘Joris’ uit de Netwerk-reportages uit 1998 inderdaad Joris Demmink is. Dan is de hele zaak tegen hem immers rond.

Voorts zou ik graag willen weten waarom Netwerk na 1998 nooit meer op dit onderwerp is teruggekomen, ook niet toen Demmink landelijk nieuws was, bijvoorbeeld in de zomer van 2007 toen er aangifte tegen hem werd gedaan wegens kindermisbruik in Turkije en verhalen circuleerden als zou de Nederlandse Staat met het Demmink-dossier worden gechanteerd.

Met beste groet,

Micha Kat,
journalist

Dank voor uw mail.

Helaas kunnen wij u niet veel verder helpen. Beide makers werken niet meer voor ons programma.

Martin Fröberg is inmiddels algemeen directeur van de IKON, Roelf van Til heeft een eigen bedrijf. Beiden zijn redelijk simpel te traceren via internet. Wellicht kunt u daar met uw vraag over de bewuste ‘Joris’ terecht.

Op de vraag waarom Netwerk geen aandacht heeft besteed aan de zaak Demmink toen die in de zomer van 2007 speelde, kan ik zeggen dat wij gezien onze (beperkte) menskracht keuzes moeten maken, hetgeen betekent dat er soms zaken niet worden gedaan die op zich interessant zijn. Wij hebben momenteel één politie- en justitieverslaggever die zich bezighoudt met grote(re) verhalen. Een voorbeeld daarvan is de reportage over Theo Tetteroo die wij vorig najaar hebben gebracht en waaruit blijkt dat deze man al jaren onterecht wordt vastgehouden wegens incest. Zo zijn er meer onderwerpen. We zouden (soms) wel meer willen, maar de middelen zijn nou eenmaal beperkt.

Met vriendelijke groeten,

Herman van Gelderen

hoofdredacteur Netwerk (NCRV)

Wellicht kunnen de heren Froberg en/of van Til zich hier melden om definitief uitsluitsel te geven over deze kwestie van nationaal belang. Overigens heeft Van Til zich tegen de webmaster reeds in 2004 in vage bewoordingen over de kwestie uitgelaten, woorden die destijds al in tegenspraak waren met de inhoud van zijn eigen documentaire.

Print Friendly, PDF & Email
Share