web analytics

Affaire-Demmink en de Turkse vliegtuig-crash

crash.jpgDe affaire-Demmink is in ijltempo aan het escaleren tot een gigantisch bilateraal conflict tussen Nederland en Turkije. Centraal hierin staat de in ons land tot een levenslange gevangenisstraf veroordeelde Koerd Huseyin Baybasin. Van alle kanten bereikt ons de meest alarmerende informatie die het er niet eenvoudiger op maakt een heldere blik te behouden. Zo bereiken ons meerdere berichten die de crash van het vliegtuig van Turkish Airlines linken aan de affaire-Demmink. Deze link zou eruit bestaan dat Justitie (Demmink) de hand wil leggen op de zwarte dozen om deze te gebruiken als leverage tegen de chantage door de Turken van ons land op basis van Demmink’s kindermisbruik in Turkije. Wat hier ook van zij, het conflict over het bezit van de zwarte dozen tussen de commissie- van Vollenhoven en Justitie is bizar en alarmerend te noemen.  Tevens melden wij dat ons recent onderstaande melding bereikte vanuit een zeer betrouwbare bron die de zaak nog weer meer op scherp zet:

Ondanks de ontkenning van Joris Demmink bij monde van zijn advocaat, Mr Harro Knijff, dat hij na 1986 nog in Turkije is geweest — een ontkenning die minister Hirsch Ballin onlangs nog aanhaalde in beantoording van vragen van de Tweede Kamer — is Joris Demmink maar liefst dertien keer in Turkije geweest. Soms reisde hij om veiligheidsredenen met een andere naam, maar de Turkse autoriteiten wisten om dezelfde veiligheidsredenen uiteraard precies met wie ze van doen hadden.

demmink2.jpgEén bezoek springt er in het bijzonder uit. Demmink reisde naar een Interpol-conferentie in 1996, waarvoor kopstukken uit diverse Europese landen zich in Turkije verzamelden. Joris Demmink was één van de sprekers. De belangrijkste onderwerpen waren het bestrijden van internationale drugshandel en… het bestrijden van misbruik van kinderen.

Volgens een goed geïnformeerde bron uit Turkije, verbleef Demmink na afloop van de beraadslagingen in een luxueus gastenverblijf van de overheid. Vanuit het belendende hotel arriveerden jonge jongens om Demmink te gerieven.

Naar deze en andere gedragingen van Demmink stelt de huidige premier van Turkije, Recep Erdogan, een diepgravend onderzoek in. Naar verluidt is dit onderzoek onderwerp van koortsachtig overleg tussen de Nederlandse en Turkse regering, waarin staatssecretaris Albayrak en minister Hirsch Ballin de Nederlandse belangen vertegenwoordigen. De Turkse regering zou zich op het standpunt stellen: de enige reden om dit onderzoek af te breken, is als Nederland de zaak zelf grondig uitzoekt. Het onderzoek is al bij de start in alle openbaarheid aangekondigd op de website van de Turkse premier.

We hebben deze website nog niet kunnen vinden. Op de Turkse ambassade was niemand bereikbaar omdat men daar met man en macht bezig was met de nasleep van de crash. Bizar tenslotte is ook de aard van de crash. Niemand heeft nog enige clue over wat de oorzaak van de ramp kan zijn. Zou het kunnen dat we hier te maken hebben met een man made crash die een onderdeel vormt van de steeds verder escalerende spionage en chantage-thriller tussen Den Haag en Ankara?

Print Friendly, PDF & Email
Share