web analytics

Advocaten De Roy onder druk gezet?

OOK PIM DE VOS GOOIT DE BEF ERBIJ NEER INZAKE EDWIN DE ROY

Opnieuw is Edwin De Roy van Zuydewijn zijn advocaat kwijt; nu gooit Pim de Vos de bef erbij neer. Het is de zoveelste advocaat die De Roy de rug toekeert. Steeds weer wordt gesuggereerd dat dit te maken zou hebben met het niet betalen van declaraties, maar in het geval van De Vos leek dat probleem nu juist te zijn opgelost omdat De Roy zei te beschikken over een kapitaalkrachtige sponsor binnen een ideeele stichting. Trouwens: de betrouwbaarheid van de berichten over de financieen van De Roy en Margarita is afdoende duidelijk geworden door de flater van Maartje van Weegen die op het huwelijk van PWA en Maxima verklaarde dat zij ‘daar niet bij konden zijn wegens financiele problemen’. Op zijn eigen weblog suggereert Edwin dat er een conflict ontstond over wat hij allemaal openbaar maakte op dat weblog. Dat is geloofwaardig, want advocaten hebben altijd de neiging alles in eigen hand te willen houden en hebben een natuurlijke afkeer van publicatie van processtukken en andere vormen van transparantie. In het geval van De Roy komt daar dan nog bij dat er wellicht best veel advocaten zijn die voor hem willen werken en het ook juridisch interessant en belangrijk vinden, maar terugschrikken voor al te veel publieke exposure uit angst te zeer te worden vereenzelvigd met deze client. Maar als het gaat over de relatie tussen De Roy en advocaten speelt er veel meer. Er zijn namelijk sterke aanwijzingen dat de advocaten van De Roy door duistere krachten onder druk worden gezet hun client te laten vallen.

Pim de VosIn het geval van de eerste advocaat van De Roy lijkt dit zeker het geval te zijn geweest omdat er te veel aanwijzingen op straat liggen. De Roy heeft ons ooit precies verteld wat er speelde bij het sjieke kantoor Simmons & Simmons Trenite in Rotterdam en deze lezing is bevestigd door latere gebeurtenissen. Via de inmiddels overleden ras-netwerker Jaap Glasz kwam De Roy in contact met Simmons & Simmons dat veel werkt doet voor Fortis waar Glasz voorzitter was van de Raad van Commissarissen. Michiel Gorsira ging zich bezighouden met het dossier-De Roy. Er speelde toen een zaak van Margarita (die toen nog samen met Edwin optrok) tegen MeesPierson dat $100.000 van haar rekening had weggetoverd. Helaas: MeesPierson is van Fortis en tsja, heel gek, die zaak wilde maar niet opschieten. Daarnaast speelde dat een adviseur van Simmons & Simmons, prof. Wiek Slagter, ook adviseur was van De Roy. Slagter werd door het bestuur van Simmons & Simmons onder extreme druk gezet de banden met De Roy te verbreken en kreeg op een gegeven moment zelfs het bevel zijn kantoor bij Simmons & Simmons te ontruimen. Bronnen beweren dat het kantoor zelfs een excuusbrief heeft geschreven aan Beatrix omdat het De Roy enige tijd als client had gehad, zonder overigens iets concreets voor hem te ondernemen. De zaak van Margarita tegen Mees Pierson werd (voor Margarita) uiteindelijk bepleit door Frits Kemp van Fort Advocaten. Het was een hilarische zitting waarop Kemp en passant nog wist te onthullen dat het Huis van Oranje zich structureel schuldig maakt aan handel met voorkennis in aandelen Koninklijke Olie doordat ze keurig en exclusief op de hoogte worden gebracht van koers-relevante gebeurtenissen en ontwikkelingen. Iedereen in de zaal lag dubbel van het lachen maar we hebben er nooit meer iets over gehoord. Uiteraard verloor Margarita de zaak. Nu ze ‘weer terug is in de boezem van Oranje’ heeft ze het dollar-tonnetje misschien wel teruggekregen.
Helemaal mis liep het ook met het kantoor van Britta Bohler en Viktor Koppe en met Peter Nicolai. Verhalen deden de ronde over ‘mannen met gleufhoeden’ die deze advocaten onder druk zetten de banden met De Roy te verbreken. Over Nicolai gaat zelfs het verhaal dat Margarita enige dagen in zijn kantoor is opgesloten om aldaar door de ‘diensten van Trix’ onder druk te kunnen worden gezet te gaan scheiden van Edwin. Nicolai zou dat nota bene als advocaat van De Roy hebben toegestaan. Wat Nicolai overigens wel voor De Roy wist te bereiken was een ongeevenaarde hoeveelheid media-aandacht (beroemd zijn de beelden van NOVA waarop hij arm in arm met Margarita naar een kamerdebat gaat) maar die media-aandacht ging natuurlijk ook over hemzelf. Van concrete proceshandelingen van Nicolai voor De Roy is weinig tot niets bekend. Enfin, rumours and talk. Maar wat is er in Nederland nog onmogelijk of ondenkbaar?

Print Friendly, PDF & Email
Share