web analytics

Advocaat Smit gevierendeeld door rechtbank

smit.jpgAdvocaat Hugo Smit die door de Haagse top-rechter Hans Westenberg voor de rechter werd gesleept wegens het in twijfel trekken van de onafhankelijkheid van Westenberg is in een vonnis van de Rotterdamse rechtbank afgeslacht. Zijn uitlatingen over Westenberg zijn onrechtmatig bevonden en hij moet ook nog eens een ‘nader vast te stellen schadevergoeding’ betalen. De Rotterdamse rechtbank toont met dit vonnis een grote hoeveelheid lef. De drie rechters gingen bijvoorbeeld voorbij aan de verklaringen van drie getuigen die onder ede stonden en verklaarden dat Westenberg in de Chipshol-zaak wel degelijk -en wel op intimiderende wijze- heeft gebeld met advocaten. De bestreden uitlating van Smit was dat ‘rechters bij grote claims nerveus worden. Er gaan opeens gekke dingen gebeuren zoals rechters die uitvoerig met advocaten gaan bellen over de zaak. In de Chipshol-zaak is dat ook gebeurd met mr. Westenberg van de Haagse rechtbank.’. Het is waarlijk een raadsel hoe de rechtbank deze uitlating als onrechtmatig kan bestempelen als wel wordt erkend dat ‘het beschikbare bewijsmateriaal duidelijke aanwijzingen inhoudt dat op 6 december 1994 telefonisch contact heeft plaatsgevonden tussen Smit en Westenberg’. Het geeft de verwrongen en in veel gevallen ronduit absurde redeneringen mooi weer die de rechtbank heeft moeten volgen om hun collega -die in deze procedure ook nog eens financieel wordt gesteund door de Raad voor de Rechtspraak- een reddingsboei toe te werpen.

De rechters oordelen dat Smit niet is geslaagd in zijn bewijsopdracht (hij moest bewijzen dat wat hij over Westenberg beweerde ook echt waar is) omdat ‘ook indien ervan wordt uitgegaan dat dit telefonische contact heeft plaatsgevonden, onvoldoende feiten zijn komen vast te staan om de gewraakte uitlatingen van Smit over Westenberg te rechtvaardigen’. Tsja, tegen zoveel waanzin is niets meer in te brengen. Als iedereen maar blijft roepen dat het gras rood is houdt het dus op. Toch ziet Smit nog wel degelijk goede mogelijkheden in hoger beroep. Normaal gesproken zou dit vonnis absoluut moeten sneuvelen, maar hier staan dus hogere belangen op het spel. Zelden of nooit zal de onafhankelijkheid van een rechtbank zozeer onder druk hebben gestaan als in deze zaak. De weigering van de rechters in deze zaak de feiten (en de getuigen) te laten spreken voorspelt ook weinig goeds voor journalist Micha Kat die de uitlatingen van Smit optekende en tegen wie door Westenberg hoger beroep is ingesteld nadat Kat in eerste aanleg voor dezelfde Rotterdamse rechtbank had gewonnen. Hieronder volgt het complete overzicht van de zaak-Westenberg.

Een chronologisch overzicht van de zaak-Westenberg

2 april 2004: journalist Micha Kat krijgt sommatie van Hans Westenberg om binnen tien dagen aan te geven waarop hij zijn mededeling over hem in zijn boek Topadvocatuur baseert.

20 april 2004: Micha Kat en advocaat Hugo Smit, dan nog partner bij het topkantoor Simmons & Simmons Trenite, worden gedagvaard.

6 september 2004: Westenberg probeert cruciale belastende stukken over hem buiten het geding te houden en intimideert daartoe zijn wederpartij Hugo Smit.

8 oktober 2004: conflict escaleert op een comparitie die was bedoeld om de partijen nader tot elkaar te brengen.

16 januari 2005: De Rotterdamse advocate Marianne Dumont legt verklaring af tegen Westenberg: ook zij werd verregaand geintimideerd door de rechter.

24 januari 2005: Pieter Lakeman, bedrijfsonderzoeker van naam en faam, legt verklaring af tegen Westenberg.

30 maart 2005: Westenberg zegt dat advocate Marianne Dumont een leugenachtige verklaring heeft afgelegd.

4 juli 2005: A. van Delden, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, aangeschreven over mogelijk corrumperende nevenactiviteiten van Westenberg.

31 oktober 2005: pleidooien voor de rechtbank Rotterdam. Westenberg valt fotograaf van HP/de Tijd aan.

25 november 2005: HP/de Tijd komt met verhaal De Vechtende Rechter van de hand van Thieu Vaessen.

7 december 2005: aan het licht komt dat Westenberg procedeert op kosten van de belastingbetaler via een geheim fonds van de Raad voor de Rechtspraak. Kat probeert hier meer duidelijkheid over te krijgen via een WOB-procedure.

14 december 2005: Kat behaalt een complete overwinning op Westenberg: de uitlating in zijn boek kan op geen enkele wijze onrechtmatig tegen Westenberg zijn. Advocaat Hugo Smit krijgt een bewijsopdracht in het kader waarvan getuigen zullen moeten worden gehoord. De enige krant die aandacht besteedt aan de overwinning van Kat is De Telegraaf in een kort stuk van de hand van Bart Mos.

22 december 2005: WOB-verzoek van Kat om nadere informatie over het ‘fonds’ dat rechters blijken te kunnen gebruiken om te procederen afgewezen.

17 maart 2006: Westenberg kondigt al vast aan in hoger beroep te gaan als hij niet wint van Smit.

7 mei 2006: SP-kamerlid Jan de Wit wil uitleg van Van Delden over het geheime ‘fonds’ dat de proceskosten van Westenberg betaalt.

12 mei 2006: eerste getuigenverhoor; Westenberg pleegt meineed.

24 mei 2006: Kat krijgt brief in handen van A. van Delden aan SP-kamerlid De Wit waarin Van Delden afstand neemt van het vonnis van de Rotterdams rechtbank waarin Kat vrijuit gaat en stelt dat wat Kat opschreef ‘niet door de beugel kan’.

30 mei 2006: Raad voor de Rechtspraak distantieert zich officieel van het vonnis pro-Kat van de Rotterdamse rechtbank.

15 september 2006: tweede getuigenverhoor. Dumont blijft bij haar eerdere verklaringen op schrift.

31 januari 2007: Nieuwe Revu komt met coververhaal De Liegende Rechter van de hand van Stan de Jong. De coverfoto is gemaakt op het moment dat Westenberg op 12 mei 2006 de rechtbank binnengaat voor het eerste getuigenverhoor waar hij meineed zal plegen. De fotograaf werd verregaand geintimideerd en moest zijn foto’s van de bewaking deleten, maar wist deze te behouden.

16 februari 2007: derde getuigenverhoor. Westenberg beschuldigt nu een collega van de zaken waarvan hij zelf wordt beschuldigd. De voorzitter meldt in het proces-verbaal van deze ronde getuigenverhoren dat er een nieuwe (schriftelijke) ronde gaat komen.

14 november 2007: Westenberg kondigt hoger beroep aan tegen Kat.

23 januari 2008: Hugo Smit wordt veroordeeld; zijn uitlatingen over Westenberg tegen Kat zijn onrechtmatig en hij moet een schadevergoeding betalen.

20 maart 2008: Westenberg dient zijn stukken in inzake het hoger beroep tegen Micha Kat.

Print Friendly, PDF & Email
Share