web analytics

Adjiedj Bakas wel, Joris Demmink niet!

kennedy.jpgTrendwatcher neemt direct juridische stappen maar justitie-SG laat zich voortdurend beschuldigen van delicten* Bakas-artikel doorgeplaatst op PVV-gerelateerde website

Uw webmaster ontving vanochtend bij ontwaken de volgende brief van het advocatenkantoor Kennedy van der Laan:

Geachte heer Kat,

Namens mijn client Adjiedj Bakas wend ik mij tot u in verband met het volgende. Zojuist vernam Bakas uit de media dat u vandaag, 16 juni 2009, op de website www.klokkenluideronline.is een artikel hebt geplaatst met de titel Alles aan Wouter Bos is fake, alles!  U bent de auteur van dit artikel. De beweringen over Bakas zijn onwaar, worden niet door feiten gestaafd en zijn bovendien smakeloos.

Door de publikatie van dit artikel op de genoemde website handelt u onrechtmatig jegens Bakas in de zin van artikel 6:162 van het Burgelijk Wetboek. De enkele omstandigheid dat het artikel deels een weergave van de inhoud van een brief van een (anonieme) derde behelst, doet daaraan niets af. U bent verantwoordelijk voor de publikatie ervan, en derhalve tevens aansprakelijk voor de (reputatie) schade die Bakas als gevolg van deze publikatie lijdt en zal lijden. Deze schade is aanzienlijk, mede gelet op het feit dat Bakas als gevolg van de plaatsing van het artikel reeds is benaderd door diverse media.

Namens Bakas sommeer ik u dan ook onmiddellijk, uiterlijk morgenochtend (17 juni) 10:00 uur, het genoemde artikel, inclusief de bijbehorende foto’s en reacties, te verwijderen, althans de foto van Bakas en die gedeelten van het artikel en de reacties die direct of indirect betrekking hebben op Bakas te verwijderen en verwijderd te houden.

In afwachting van uw spoedige reactie,

hoogachtend,

S. C. van Loon
advocaat

We voldoen met graagte aan de sommatie! Het gaat ons namelijk helemaal niet om die Bakas, een volstrekt onbeduidende trol, maar natuurlijk om Wouter Bos. We wachten zijn dagvaarding (ongetwijfeld van amice Joris ‘Maurce Lippens’ van Manen van De Brauw Blackstone Westbroek, het kantoor van Joris Demmink en koningin Beatrix, inter alios)  dan ook vol verwachting af. Overigens is het ons niet geheel duidelijk hoe Bakas kan spreken van ‘reputatieschade’ op basis van de verwijderde informatie. Vele homoseksuelen zouden volgaarne dezelfde ‘voorrechten’ genieten als die hem door deze website zijn toegedicht! Daarnaast dient zich de -puur juridische- figuur aan dat deze website zich de informatie niet eigen heeft gemaakt, maar puur heeft weergegeven wat er is gebeurd rond deze explosieve melding en elders in het stuk nadrukkelijk stelde dat andere informatie de melding ‘enige geloofwaardigheid geeft’ waarmee dus ook nadrukkelijk afstand wordt genomen van de inhoud. Daar weer naast stelt Van Loon ten onrechte dat het hier zou gaan om een anonieme bron terwijl ik in het stuk -weer nadrukkelijk- stel dat ik met bron heb geemaild en gebeld. Maar zoals gezegd: dit alles is slechts bijzaak. Ons punt -Wouter Bos is onbetrouwbaar en een gevaar voor Nederland- is reeds afdoende gemaakt.

Joris Demmink
De snelle actie van Bakas werpt opnieuw een fel licht op het mysterieuze uitblijven van enige sommatie van de kant van Joris Demmink die van veel ergere dingen wordt beschuldigd, zelfs van delicten die in het maatschappelijk verkeer tot de meest weerzinwekkende worden gerekend die er bestaan! Bakas wordt van geen enkel delict beschuldigd, maar Demmink van des te meer, zelfs inclusief het lidmaatschap van een criminele organisatie! En dat voor de hoogste man op Justitie! Down with Demmink! Bakas, bedankt!

Print Friendly, PDF & Email
Share