web analytics

Accountant van Deloitte ‘ziek, zwak en misselijk’

DRAMA IN AHOLD-ZAAK: ACCOUNTANT TREKT ‘T NIET MEER

“Het lijkt er op dat de spanningen voor de accountant van Deloitte te groot zijn geworden toen het uur van de waarheid zo dicht naderde. Ik juich het overigens toe dat de Raad van Tucht heeft besloten de zitting uit te stellen want er moeten wel vragen aan de betrokken accountant gesteld kunnen worden”.
Aldus SOBI-voorzitter Pieter Lakeman over het uitstel (tot dit najaar) door de Raad van Tucht van de zaak van SOBI tegen de extern accountant van Ahold G.J. Van den Dries die verantwoordelijk is voor de goedkeurende verklaringen van 1997 tot en met 2001. De Raad van Tucht citeert daarbij een brief van Hans Beckman (Stibbe), de advocaat van de accountant: ‘Bij de voorbereiding van de mondelinge behandeling is gebleken dat de gezondheid van betrokkene zodanig achteruit blijkt te zijn gegaan dat voor ons geen optimale voorbereiding mogelijk is en van dien aard is geworden dat het thans medisch niet verantwoord is dat hij op de zitting van 26 juni a.s. verschijnt. Betrokkene is onder medische behandeling en onderworpen aan verdergaand medisch onderzoek.’ Beckman heeft de Raad medische verklaringen gegeven, opgesteld door de huisarts van de accountant en een ‘externe arts van Deloitte’. Na alles wat in de Ahold-zaak gebeurd is mag je de juridische afwikkeling (zie ook de belachelijk lage straffen voor de ex-bestuurders) toch wel een lachertje noemen…

In de genoemde tuchtklacht heeft Lakeman spijkerharde bewijzen overlegd van het falen en zelfs van leugen en bedrog door Deloitte. Zo blijkt zonneklaar dat Deloitte de gewraakte side- en controlletters zelf heeft geadviseerd en dat de Nederlandse Deloitte-accountants bij de ‘consolidatiekwestie’ willens en wetens in strijd handelden met wat het expertise-centrum van Deloitte in New York aangaf dat moest gebeuren. Bij de controle van US Foodservice maakte Deloitte het nog veel bonter door in nadrukkelijke strijd met de controleregels het management zelf de mensen uit te laten kiezen bij wie de beruchte ‘inkoopkortingen’ werden geverifieerd. Volgens de regels moet de accountant deze mensen natuurlijk zelf uitzoeken (en aanschrijven; dat laatste liet Deloitte ook over aan de bestuurders).
En nu het puntje bij het paaltje komt is de verantwoordelijke accountant opeens ziek, zwak en misselijk… Het doet denken aan al die bejaarde oorlogsmisdadigers die leven als vorsten maar als ze worden ontmaskers opeens allemaal direct naar het ziekenhuis moeten…

Print Friendly, PDF & Email
Share