web analytics

Accountancy-klokkenluider opent eigen website

ALLES OVER MEGA-BOEKHOUDFRAUDE NU OP INTERNET

Accountancy-klokkenluider Leo Verhoef RA die ontdekte dat Nederlandse overheden voor miljarden frauderen in hun boekhouding (deze site berichtte reeds eerder over de affaire) heeft nu een eigen website gestart waarop alles aangaande zijn strijd om de waarheid te lezen is. Van gemeente tot gemeente staat exact vermeld hoeveel geld ze buiten de boeken hebben gehouden en welke externe accountant de jaarrekeningen goedkeurde alsof ze een getrouw beeld zouden geven van de werkelijke situatie. Ook alle brieven van het Openbaar Ministerie dat halsstarrig en hardnekking blijft weigeren de aangiftes van boekhoudfraude (maximaal zeven jaar cel) serieus te nemen zijn op de site te lezen.
Intussen heeft na de Rotterdamse rekenkamer nu ook de rekenkamer van de gemeente Dordrecht Verhoef volledig gelijk gegeven in zijn constatering dat er jarenlang structureel gefraudeerd is in de gemeentelijke boekhouding.

Op 29 augustus van dit jaar maakte het onafhankelijke controlebureau van Dordrecht bekend dat de cijfers van de gemeente niet kloppen en die van Verhoef wel. In 2003 en 2004 voerde de gemeente veel grotere overschotten op dan in werkelijkheid het geval was: in 2003 94,2 mio in plaats van 66,3 mio en in 2004 17,4 mio in plaats van 16,0 mio. In de jaren 2000-2002 voerde Dordrecht juist weer een veel kleiner overschot op dan in werkelijkheid het geval was. De totale fraude over de periode 2000-2004 bedraagt aldus 160 miljoen Euro.
De externe accountant van Dordrecht is Deloitte. Interessant is dat Dordrecht in de provincie Zuid-Holland ligt waar Jan Franssen commissaris van de koningin is. Franssen wordt door Deloitte betaald terwijl Deloitte ook de accountant is van de provincie Zuid-Holland. Franssen tekende zelf de controleopdracht.

Print Friendly, PDF & Email
Share