web analytics

Aangifte tegen rechter Westenberg gaat door

RECHTER WESTENBERG MOET VOOR DE RECHTER WEGENS MEINEED!

Journalist Micha Kat die door de vice-president van de Haagse rechtbank Hans Westenberg is belaagd met een onzinnige procedure wegens smaad (en deze procedure glansrijk won) zal aangifte doen bij het OM tegen Westenberg wegens meineed. Eerder stond op deze site reeds een oproep aan de burgers van Nederland deze aangifte mede te ondersteunen. Voor de achtergronden van deze zaak kan men uitgebreid terecht op deze site (ondermeer via het eerder gelinkte artikel) of ook terecht bij Google waar de zoekwoorden ‘Westenberg klokkenluideronline’ inmiddels 1.780 hits opleveren. Bij deze nogmaals een oproep aan de burgers van Nederland eraan mee te werken dat deze rotte appel uit de rechterlijke macht wordt weggesneden.


Micha Kat zal de ‘hoofd-indiener’ zijn van de aangifte. Tevens hebben zich via deze site aangemeld:

Ronald van Stralen uit Rotterdam. Gaarne nadere gegevens zoals adres en geboortedatum. Kan onzichtbaar via de klokkenluidersfunctie op deze site.
Ir. Alfred Mol. Idem dito. Ook graag woonplaats.
De anonymus van de posting van 10 november 2006, 16:35 uur. idem dito.

Deze zaak moet de grote en ultieme testcase worden voor het zelfreinigend vermogen van de rechterlijke macht in Nederland. Het machtsmisbruik, nepotisme en klassenjustitie hebben nu lang genoeg geduurd! Ook justite zal inzien dat Westenberg niet te handhaven valt en dat ook een rechter, al is hij vice-president, gewoon onder het vigerende strafrecht valt. Sterker: vanuit zijn voorbeeldfunctie des te harder dient te worden aangepakt! Is een hoge rechter die keihard staat te liegen onder ede in een zaak waarin zijn persoonlijk belang op het spel staat en die reeds gaat over zijn falen als rechter niet het absolute dieptepunt uit de geschiedenis van de rechtspraak in Nederland?. Het is nu of nooit! Bovendien heeft deze Westenberg zich schuldig gemaakt aan tal van andere volstrekt ontoelaatbare gedragingen die allemaal op deze website uitgebreid zijn beschreven!
Cicero schreef het volgende in zijn De Officiis: “Het moge dan zo zijn dat de geldelijke middelen ongelijk zijn verdeeld onder de mensen en dat ook geestelijke vermogens niet aan een ieder gelijkelijk zijn toebedeeld, dat de een een hoge, de ander een lage maatschappelijke positie bekleedt en zelfs ook dat de ene mens de ander in fysieke kracht overtreft, maar een zaak is wel aan de mensen toegedeeld zonder onderscheid: het recht.”

Print Friendly, PDF & Email
Share