web analytics

Aan alle kamerleden en journalisten

Kort geleden publiceerde ik dit artikel over de rol van Harm Brouwer, de huidige voorzittter van het College Procureurs Generaal, in de Vaatstra zaak. Ik stuurde het naar de redacties van vele media. Ik verzoek u bij deze met klem om het Openbaar Ministerie en/of de minister van Justitie om een standpunt te vragen. Mijn beschuldigingen liegen er niet om, om het maar mild uit te drukken en vinden ook een positieve weerklank. In dat licht bezien is het hoogst opmerkelijk dat de heer Brouwer zelf nog niet heeft gereageerd, ofschoon hij door mij in kennis is gesteld over mijn publicatie en uitgenodigd wordt om te reageren.  Kort samengevat komt het erop neer

dat ik de heer Brouwer mede-verantwoordelijk houd voor het onder geheimhouding wegvoeren van de hoofdverdachtes in de moord op Marianne Vaatstra. Mij dunkt dat zo’n ernstige aantijging in een democratische rechtstaat met een vrije pers,  niet in het luchtledige mag en kan blijven hangen. Ik neem aan dat u het met mij eens zult zijn dat de hoogste man van ons Openbaar Ministerie niet in een kwaad daglicht gesteld mag worden, als er sprake is van zo’n ernstige aantijging zonder deugdelijke onderbouwing.

Zelfs al zouden de aantijgingen ook maar ten dele op waarheid gestoeld zijn, dan is er sprake van een nog veel ernstiger situatie. Namelijk dat de hoogste man van het OM zich schuldig heeft gemaakt aan niet mis te verstane misdrijven, en onze rechtstaat en veiligheid gecompromitteerd wordt. Uit het artikel zult u voldoende feitelijk materiaal kunnen halen om het Openbaar Ministerie gerichte vragen te stellen.  Ik meen dat nagenoeg elke stelling uit mijn verhaal feitelijk en deugdelijk onderbouwd is.

Ik geef u slechts een aantal voorbeeldvragen die u als journalist of parlementariër kunt stellen aan respectievelijk de heer Brouwer en/of de minister van Justitie.

– Is het juist dat Ali Hassan door justitie als hoofdverdachte is aangemerkt in de moord op Marianne Vaatstra?

– Is het juist dat hij in 1999 via Interpol internationaal als voorvluchtig is gesignaleerd met onder meer de beschrijving: kort gedrongen postuur, ca 1,60 meter?

– Is het juist dat ene Jano Hassan, woonachtig in Nederland, de volle neef is van Ali Hassan?

– Is het juist dat ene Feik Mustafa, woonachtig in Nederland, ten tijde van de moord een hechte relatie van Ali Hassan was?

– Is het juist dat deze Feik Mustafa Marianne Vaatstra voor de moord heeft bedreigd met een keeldoorsnijdend gebaar en de uitspraak: We krijgen jou nog wel.

– Acht u de verklaring van de minister geloofwaardig dat het mogelijk andersom was, zijnde dat het juist de 16 jarige Marianne was die Feik en zijn vriend heeft bedreigd?

- Is het juist dat Feik Mustafa in het bureau Buitenpost is gehoord over de moord op Marianne en dat zijn DNA is afgenomen in verband met de zaak?

– Zo ja, op welke data is Feik Mustafa precies verhoord? Is het Openbaar Ministerie bereid de procesverbalen van dit verhoor aan de kamer te verstrekken?

– Is het juist dat Feik Mustafa verdachte is geweest in een ander zedendelict, verkrachting van zijn 14 jarige vriendin, welke zaak uiteindelijk is geseponeerd?

– Is het juist dat deze vriendin in de periode dat dit speelde, dreigbrieven heeft ontvangen?

- Is het juist dat op of rond 4 mei 1999 tegen Feik Mustafa  door een 13 jarig meisje aangifte is gedaan van telefonische doodsbedreiging, strekkende: Als je niet ophoudt met praten word jij ook vermoord?

– Zo ja,  Hoe is er vervolg gegeven aan deze aangifte, wat was het resultaat en waarom was dat het resultaat?

– Is het juist dat dit meisje enkele maanden later is aangerand door buitenlands ogende  mannen en zodanig gemolesteerd is dat zij daar nu nog nekletsel van heeft?

– Is tijdens het verhoor van Feik Mustafa aan hem gevraagd waar zijn maat, de sinds de moord verdwenen hoofdverdachte Ali Hassan, was gebleven?

– Is het juist dat Feik Mustafa kort na zijn verhoor is overgeplaatst naar een ander AZC?

– Zo ja, op welke datum was dit?

– Waarom werd hiertoe besloten?

– Waarom is dit nooit eerder kenbaar gemaakt door Justitie?

– WIE GAF DE OPDRACHT tot deze verwijdering van Feik Mustafa uit het AZC Kollum? WIE WAS VERANTWOORDELIJK voor dit besluit en de uitvoering daarvan?

– Is het mogelijk dat de  toenmalige Hoofdofficier van Justitie in deze veelgepubliceerde zaak niet op de hoogte was van deze verwijdering van  Feik Mustafa?

– Wie was de Hoofdofficier van Justitie op het moment dat tot de verwijdering van Feik Mustafa werd besloten?

– Was Feik Mustafa reeds overgeplaatst voordat werd besloten of hij vervolgd zou worden voor de andere verkrachtingszaak van zijn vriendin?

– Is de neef van de door justitie verdachte Ali Hassan, Jano Hassan,  ooit benaderd met de vraag of deze bekend is met de verblijfplaats van Ali Hassan?

– Waarom heeft Justitie in Turkije twee, naar achteraf bleek,  onschuldige naamgenoten van Ali Hassan laten arresteren als het direct was vast te stellen dat geen beiden de neef van Jano Hassan was?

– Is het juist dat het cold case team beschikt over één of meer duidelijke foto’s van Ali Hassan, waaruit zonder meer blijkt dat de in Turkije aangehouden mannen , niet de gezochte Ali Hassan waren?

– Bent u bereid het onomstotelijke bewijs te leveren dat één van de twee in Turkije aangehouden man uberhaupt in het AZC Kollum heeft gezeten, aslmede dat er getapte gesprekken zijn afgeluisterd tussen hem en het AZC Kollum?

– Wat is uw commentaar op de stelling in de eerste alinea van het artikel van de heer Dankbaar:

Bij de redactie is inmiddels tot in detail bekend dat Ali Hoessein Hassan in het weekeind van de moord op Marianne (2 mei 1999) door justitie is afgevoerd uit Friesland naar Amsterdam en twee dagen later op een vliegtuig is gezet met onbekende bestemming. Een dag later werd zijn vriend Feik, eveneens onder strenge geheimhouding,  afgevoerd naar Musselkanaal.

Mocht u als kritische  journalist of volksvertegenwoordiger kennis hebben genomen van het bedoelde artikel, dan ga ik ervan uit dat u met mij meent  dat de door mij voorgestelde acties geboden zijn.

Met dank voor uw aandacht en hoogachtend,

Wim Dankbaar

Print Friendly, PDF & Email
Share