web analytics

AALBERSBERG: LEEN DE KOTER LIEGT

AMSTERDAMSE KORPSCHEF: IK WAS NIET VERANTWOORDELIJK VOOR DE WEIGERING OBSERVATIE-TEAMS IN TE ZETTEN TEGEN DE ELITE-PEDO’S VAN HET ROLODEX-ONDERZOEK * “DE OBSERVATIE HEEFT GEWOON PLAATSGEVONDEN” * AMSTERDAMSE KORPS TERRORISEERDE MICHA IN OPDRACHT VAN JORIS DEMMINK * MICHA BEREIDT SCHADECLAIM VOOR TEGEN AMSTERDAMSE KORPS

GAAT PIETER-JAAP AALBERSBERG NU AANGIFTE DOEN TEGEN LEEN DE KOTER WEGENS MEINEED EN SMAAD?

Pieter-Jaap Aalbersberg

Een artikel van AT5 over de criminele betrokkenheid van Pieter Jaap Aalbersberg bij het Rolodex-netwerk verdween opeens van de site. Enige uren later verscheen het honderd procent a contrario-artikel: “Ik heb er niets mee te maken! Het was na mijn tijd!” Wie dan wel verantwoordelijk was voor (het saboteren van) de gevraagde observatie? Het blijft ongezegd. Tevens is opvallend dat Aalbersberg en zijn korps al jaren elke vraag van deze site weigeren te beantwoorden, maar dat de korpschef wel a la minute opdraaft voor de gelijkgeschakelde omroep AT5 die bereid is hem wit te wassen zonder verdere vragen te stellen. En gaat Aalbersberg Leen de Koter nu laten vervolgen wegens smaad en meineed? We vragen het ons af. Helemaal verbijsterend is dat Aalbersberg De Koter niet alleen tegenspreekt over zijn persoonlijke betrokkenheid, maar ook over zijn stelling dat de observatie zou zijn gesaboteerd: “Deze heeft naar mijn weten gewoon plaatsgevonden” aldus Aalbersberg die zijn nek hiermee wel erg ver uitsteekt. Voor ons staat het vast dat Aalbersberg door Demmink persoonlijk op zijn troon is gehesen in Amsterdam. Demmink benoemde namelijk alle topmensen binnen de politie en justitie waarbij maar een criterium gold: zijn ze voldoende ‘collaboratief’ voor de pedo-netwerken? Bovendien blijkt de betrokkenheid van Aalbersberg bij de pedo-netwerken ook uit de zaak-Baybasin waar hij ‘medewerking zou hebben verleend aan strafbare feiten’ in dienst van Demmink cs. Daar weer bovenop komt dat zijn korps een ongekende terreur-campagne heeft gelanceerd tegen Micha Kat waarvan wij denken te kunnen bewijzen dat dat is gebeurd op bevel van Joris Demmink. Deze mail ging vandaag uit naar de Amsterdamse politie:

Geachte heren,

Steeds duidelijk wordt dat jullie korps mijn gedurende jaren onrechtmatig heeft behandeld, om het voorzichtig uit te drukken.
De naam van jullie korpschef is thans onder ede genoemd door een ex-politieman van de CIE als degene die onderzoek blokkeerde naar een pedofielen-netwerk binnen het OM.
Ik meen thans te kunnen bewijzen dat uw korps dwangmiddelen tegen mij heeft ingezet op instigatie van datzelfde pedofielen-netwerk waarover De Telegraaf vandaag bericht op de voorpagina. Dit is begonnen onder Bernhard Welten. Er zijn tal van stukken die mijn stellingen onderbouwen.
Met dhr. Ranzijn is reeds besproken dat ik schadeloos wil worden gesteld. Ranzijn zegde in elk geval toe zich in mijn zaak te zullen verdiepen waarna we opnieuw contact zouden opnemen.
In afwachting van uw berichten,

Met vriendelijke groet,

Micha Kat

Print Friendly, PDF & Email
Share