web analytics

31 oktober pleidooien in zaak-Westenberg

CHIPSHOL-DOSSIER: OOK RECHTER DEEL VAN COMPLOT

Rechter J. Westenberg, nog altijd vice-president van de Haagse rechtbank, zal zich op 31 oktober moeten verantwoorden voor zijn gedrag in het Chipshol-dossier voor de rechtbank te Rotterdam. Op die datum staan de pleidooien op de rol in de eerste zaak in de geschiedenis van de Nederlandse rechtstaat waarin vermeende corruptie van een rechter aan de orde komt. De zaak krijgt een extra explosieve lading nu is vast komen te staan dat zowat de hele overheid (Schiphol, gemeenten, de provincie Noord-Holland, het ministerie van V&W, de rechterlijke macht) hebben samengespannen tegen Chipshol waarbij ook delicten zijn gepleegd. Schiphol-topman Cerfontaine en V&W-staatssecretaris Schultz hebben inmiddels een strafklacht aan de broek. De Provincie is reeds veroordeeld en de gemeente Haarlemmermeer heeft spijt betuigd en werkt aan een regeling met Chipshol. PvdA-kamerlid A. Duivesteijn heeft gepleit voor een parlementair onderzoek naar de affaire maar kreeg van de coalitiepartners nul op het rekest. In januari werd Schiphol veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van (waarschijnlijk) 100 mio Euro aan Chipshol wegens het ‘regelen’ van een bouwverbod waarvan is komen vast te staan dat het op ondeugdelijke en zelfs leugenachtige gronden tot stand is gekomen.
In de zaak-Westenberg kan aan het licht komen dat ook de rechterlijke macht in dit dossier heeft gefaald door deel uit te maken van de genoemde brede kongsi. De casus belli: de grondposities van Chipshol rond Schiphol. Via de samenzwering willen Schiphol en de overheden het Chipshol onmogelijk maken deze posities te exploiteren omdat ze er zelf de lucratieve vruchten van willen plukken.

In de zaak-Westenberg gaat het erom dat deze rechter tijdens een cruciale zaak voor Chipshol tegen een ‘interne vijand’ (de pro-Schiphol ‘groep-van Andel’) die de grondposities van de hand wilde doen intensief vooroverleg heeft gevoerd met de advocaten van de Van Andel-groep via telefoongesprekken voor de zitting. Dat ging gepaard met verregaande intimidaties aan de advocaat van Chipshol die hij voorafgaand aan de zitting toebeet ‘dat hij niet op zijn pleidooi zat te wachten omdat de zaak toch reeds was beslist’. Westenberg heeft immer ontkend dat de gewraakte telefonades (een doodszonde voor een rechter) hebben plaatsgevonden. Er is echter bewijs van het tegendeel. In talrijke eerdere stukken die over de zaak op deze site zijn verschenen wordt nader op de achtergronden van de affaire ingegaan.
Westenberg runt naast zijn baan als rechter nog een commercieel adviesbureau. Opmerkelijk: je zou zeggen dat een rechter het vandaag de dag druk genoeg moet hebben met zijn vaste werk. Recent (op 2 juni) werd op de rekening van het adviesbureau, Antacc Management BV, een bedrag bijgeboekt van Holland Engineering Consultants BV. Westenberg was eerder (van 1992 tot 1998) als commissaris verbonden aan Engineering Technology Consultants BV; deze onderneming was een dochter van Holland Engineering en werd in 1998 opgeheven. Dat Westenberg anno 2005 nog altijd betalingen ontvangt van deze rechtspersoon op de rekening van zijn adviesbureau is opmerkelijk. De telefoonaansluiting van Antacc is gevestigd op het woonadres van Westenberg onder nummer 070-3318668.
In de procedure die op 31 mei zal worden bepleit eist Westenberg een verklaring voor recht dat een passage in een boek van journalist M. Kat (waarin hij de advocaat van Chipshol opvoert die zegt dat Westenberg voor de goemde zitting heeft gebeld met zijn wederpartij) onrechtmatig wordt verklaard. Tevens eist hij schadevergoeding. Naast Kat is ook de advocaat in kwestie gedaagde. In een reconventionele eis vordert Kat een verklaring voor recht van rechtmatigheid van de passage.

Print Friendly, PDF & Email
Share