web analytics

31 augustus: einde advocatuur

koeman1Partners van ’topkantoren’ verkrachten de rechtstaat zonder dat er iets tegen gebeurt * Rechterlijke macht in Nederland totaal en fundamenteel gecorrumpeerd * Belangenverstrengelingen bereiken een hallucinatoir nivo: advocaat annex commissaris annex professor annex rechter annex bestuurder: alles kan in Nederland met de zegen van Beatrix!

Stibbe-partner N. Koeman vernietigt heilig vertrouwensbeginsel tussen advocaat en client * Valt 31 augustus het doek voor de advocatuur in Nederland? * Het hele establishment dekt de gecorrumpeerde partner * GELD GELD GELD is het enige dat telt

In NRC Handelsblad stond gisteren een opvallende advertentie. Hierin werd beschreven hoe Stibbe-partner en Schiphol-advocaat Niels Koeman zijn client Chipshol bij het grof vuil zette en ‘overliep’ naar tegenstander Schiphol. Tegen deze vorm van ‘hoogverraad’ -zo’n beetje de grootste zonde waaraan een advocaat als ‘vertrouwensman’ zich schuldig kan maken- diende Chipshol een tuchtklacht in waarin binnenkort (in hoger beroep) uitspraak wordt gedaan. Uitspraak? Alles wijst erop dat het Hof van Discipline dit Stibbe-verraad gaat sanctioneren (zoals eerder de Raad van Discipline deed) zodat vanaf 31 augustus geen enkele Nederlander meer kan rekenen op de loyaliteit van zijn raadsman!

De conclusie moet luiden dat het ‘juridische establishment’ in ons land het belangrijker vindt een gecorrumpeerde partner van een ’topkantoor’ de hand boven het hoofd te houden dan de regels toe te passen die onze rechtstaat overeind moeten houden.  Met verwoestende gevolgen. Exact hetzelfde zien we in de zaak-Westenberg waarin de liegende rechter weliswaar is veroordeeld, maar waarin ook door niemand enige consequentie uit deze veroordeling wordt getrokken en de corrupte rechter gewoon in functie blijft. Sterker: zelfs cursussen geeft aan advocaten in opleiding! Wie kan de rechterlijke macht in Nederland nog serieus nemen zolang Hans Westenberg nog rechter is? Zolang hij niet wordt vervolgd wegens corruptie en meineed?

“Zolang we maar enkele corrupte individuen kunnen blijven beschermen maakt het ons niet uit dat het hele systeem ten gronde gaat!”

De machtspositie die ’topadvocaten’ als Niels Koeman in Nederland hebben kunnen opbouwen overstijgt het weerzinwekkende en zou zelfs Silvio Berlusconi in ongeloof tegen de muren doen stuiteren. De advocaat van Schiphol is tevens:

*Raadsheer-plaatsvervanger aan het Hof te Leeuwarden

*Professor Milieurecht aan de UvA

*Lid van de VROM-Raad, een invloedrijk adviesorgaan van de regering

*Lid van de Raad van State, het hoogste rechtsprekende college in het bestuursrecht, een benoeming die geheim is gehouden

milieurechtStuitend bij dit alles is dat deze ’topadvocaat’ reeds eerder in zijn loopbaan is ontmaskerd als een corrupte milieu-crimineel (pas dan mag je in ons land de wet uitleggen; zie afbeelding) maar ja, de lezers van deze site weten inmiddels dat je in ons land zonder dergelijke credentials compleet kansloos bent op welke openbare functie dan ook. Dat betekent dus dat Niels Koeman van Stibbe gezien zijn hoeveelheid belangrijke functies veel meer op zijn kerfstok moet hebben! Vast staat in elk geval dat hij de gemeente Haarlemmermeer heeft aangezet tot onrechtmatige daad in zijn strijd op leven en dood tegen zijn voormalige client Chipshol!  Maar het maakt allemaal niet meer uit en Koeman weet dat: wie zich zo heeft kunnen verschransen tot in de porieen van de macht en het establishment en de bescherming boven zich weet van Beatrix zelve als voorzitter van de Raad van State, is verheven boven God en gebod en kan zich alles permitteren.

jaapwinterWe zagen reeds eerder in het geval van de ‘landsadvocaat voor mediazaken’ Henk Jan Boukema hoezeer het uit de hand is gelopen met de partners van de ’topkantoren’ die als ware hooligans huishouden in onze rechtstaat en een spoor van verwoesting achterlaten. Een goed voorbeeld is ook Jaap ‘koning belangenverstrengeling’ Winter van het in een vrije val geraakte kantoor De Brauw Blackstone Westbroek, maar de voorbeelden zijn legio.

Het onvoorstelbare hierbij is dat zelfs het aan de orde stellen van deze belangenverstrengelingen die de rechtstaat in de wortel aanstasten al compleet taboe is verklaard! Er mag gewoon niet over gesproken worden!

Goed, bij tijd en wijle wordt een academische discussie opgestart over de ‘wenselijkheid’ van de combintie advocaat-rechter of advocaat-commissaris, maar daaraan wordt in de prakrijk nooit enige invulling gegeven en individuele gevallen van mega-belangenverstrengelaars zoals Koeman en Winter zijn al helemaal taboe verklaard. Op 31 augustus zal definitief het doek vallen voor de geloofwaardigheid van de advocatuur waarmee de ineenstorting van onze rechtstaat het zoveelste dieptepunt heeft bereikt.

brouwerMaar wat willen we ook met een criminele pedofiel als hoogste man op het ministerie? Met een meinedige leugenaar als vice-president van de Haagse rechtbank? Met een bedrieger en frauder als super-PG van het OM?

We betalen nu met z’n allen de torenhoge prijs voor de decennia van belangenverstrengelingen, nepotisme en lafheid binnen juridisch Nederland. Het is natuurlijk allemaal begonnen met de IRT-affaire begin jaren ’90. Toen werd duidelijk dat ‘leden’ van het ‘juridische establishment’ delicten mogen plegen zonder noemenswaardig risico te lopen op vervolging. En reken maar dat de ‘hoge heren’ van dat ‘privilege’ gebruik hebben gemaakt! Vraag maar aan Joris Demmink! Aan Hans Holthuis! Aan Frits Salomonson! Aan Joost Tonino! Aan Harm Brouwer! Aan Fokke Fernhout!

Ook partners van de ’topkantoren’ zoals Niels Koeman en Jaap Winter hebbenbrinkman-miljoenen decennia lang carte blanche gekregen te doen en laten wat ze maar wilden. Ze hebben dan misschien geen delicten gepleegd in de zin van het strafrecht, ze hebben er wel alles aan gedaan het vertrouwen in de advocatuur en de rechtstaat te ondermijnen. Met de zegen van hogerhand, want in de geschiedenis van het Nederlandse tuchtrecht is nog nooit een partner van een groot kantoor veroordeeld. Dat zal dus met Niels Koeman ook niet gebeuren. Op 31 augustus dragen we de advocatuur ten grave. Niemand kan er vanaf die datum immers nog op vertrouwen dat zijn raadsman niet zal overlopen naar de wederpartij als die meer geld biedt voor zijn diensten. Met dank aan Niels Koeman van Stibbe. En met de zegen van de Nederlandse Orde van Belangenverstrengla Advocaten.

Print Friendly, PDF & Email
Share