web analytics

17 JUNI: DEMMINK-ZAAK VOOR HET HOF

COMING UP: HANS EN MICHAMAN OVER DE INEENSTORTENDE MONARCHIEEN IN EUROPA, MUST SEE! BE THERE!

ZWARTE MAFIA GRAAFT EIGEN GRAF IN RECHTSZAKEN TEGEN MICHA * OM DE ZAKEN TEGEN MICHA AAN DE AANDACHT TE ONTTREKKEN KRIJGEN WE WEER MSM-INFILTRANT BRENNO DE WINTER VOORGESCHOTELD ALS ‘SLACHTOFFER’ VAN ‘STAATSTERREUR’ * ZELFS DE PUUR GEWELDDADIGE TEKSTEN VAN JOKE KAVIAAR NIET ZO ZWAAR BESTRAFT ALS DE ‘SMAAD EN LASTER’ WAARVOOR MICHA VIER MAANDEN IN VOORARREST ZAT

DEMMINKPEDO
Terwijl Joris Demmink als een bezetene zijn pedo-zoekresultaten uit Google laat verwijderen probeert Micha op 17 juni vrijspraak te krijgen voor het aanbrengen van een waarschuwing op het huis van de pedo-crimineel die inmiddels meervoudig wordt vervolgd door het OM. Nog nooit vertoont in Nederland!

Micha K. en Erik D. moesten zich verantwoorden voor wat officier van justitie Talsma omschreef als „een karakterloos strafbaar feit”; het met verf bekladden van de woning van Joris Demmink, de hoogste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie. Demmink wordt door K. beschuldigd van seksueel misbruik van kinderen. Vorige week maakte het openbaar ministerie bekend dat er geen vervolging tegen de topambtenaar wordt ingesteld. Dat was begin 2012. Nu zijn we tweeeneenhalf jaar verder, wordt Demmink inmiddels vervolgd als verdachte van kindermisbruik en dient de zaak op 17 juni in hoger beroep. Micha wil dan zijn veroordeling tot twee maanden voorwaardelijk van tafel krijgen. Zijn de stellingen van het OM dat er bij het aanbrengen van de teksten op het huis van Demmink en op diverse panden van Justitie sprake is van ‘een karakterloos strafbaar feit’ en ‘pure vernielzucht’ (zoals OvJ Talsma destijds stelde) nog houdbaar? Misschien is het in dit licht interessant te vermelden, dat wat Micha in 2009 spoot op het pand van het Parket-Generaal (Westenberg en Demmink vervolgen) inmiddels allebei is bewaarheid! En wat de tekst betreft die werd aangebracht op het huis van Demmink, inmiddels de meest verachte en meest gehate man uit de Nederlandse geschiedenis tegen wie hetzelfde OM dat Micha vervolgt recent het strafrechtelijke onderzoek uitbreidde: in hoeverre kan daarbij nog worden gesproken van ‘pure vernielzucht’? Op 17 juni gaan we het allemaal meemaken in het Haagse Paleis van Justitie dat overigens zelf ook werd opgesierd met een tekst uit de spuitbus van Micha. We verwachten in elk geval honderden sympathisanten die massaal uiting zullen geven aan hun walging voor de Nederlandse pedo-rechtstaat waarin verkrachters van kinderen worden beschermd en de journalisten die hen exposen als ‘vandalen’ worden gecriminaliseerd. Vanaf 10:00. Be there!

Print Friendly, PDF & Email
Share